PUNKT INFORMACYJNO – INTERWENCYJNY
DLA OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY

Czynny w każdą środę w godzinach 15.00 – 17.00

Łódź, ul. Broniewskiego 1a

W Punkcie dyżurują specjaliści (pedagog, strażnik miejski, instruktor terapii uzależnień, rodzinny konsultant uzależnień), udzielający wsparcia w postaci pomocy psychologicznej lub prawnej dla osób dotkniętych przemocą.

Punkt działa na zasadach interwencji kryzysowej, oferuje wsparcie i poradnictwo na miejscu, celem wstępnego zdiagnozowania sytuacji, redukcji napięcia emocjonalnego, powstałego w wyniku sytuacji kryzysowej oraz wskazania kierunku dalszego postępowania osobom zgłaszającym się.

TELEFON ZAUFANIA „STOP PRZEMOCY”

42 682 28 37
Dla Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodziców
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00

Przy telefonie dyżurują specjaliści (psycholodzy i pedagodzy), którzy udzielają wsparcia emocjonalnego i informacyjnego. Celem projektu jest edukowanie na temat zachowań ryzykownych, ich konsekwencji i sposobów im przeciwdziałania, a także zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy.

PORADNICTWO MAILOWE
Anonimowe poradnictwo mailowe
(w tym sytuacje kryzysowe w życiu)

pedagog@csr.org.pl

pomoc@csr.org.pl

Wiadomości mailowe są codziennie odbierane przez pedagoga i psychologa. Czas oczekiwania na odpowiedź nigdy nie przekracza 7 dni.

Należy pamiętać, by wpisać zwrotny adres mailowy. Zapewniamy całkowitą anonimowość, aczkolwiek podanie miejsca zamieszkania może pomóc w udzielaniu odpowiedzi.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi oferuje również bezpłatne poradnictwo specjalistyczne w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i rodzinnego. Aby wyznaczyć termin wizyty prosimy dzwonić pod numer telefonu 42 682 20 22, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 18.00, w piątki w godzinach 10.00 – 16.00.