FUNDACJA DZIECI NICZYJE

www.fdn.pl

Strona Fundacji Dzieci Niczyje zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem, pomocą dzieciom krzywdzonym oraz ich rodzinom i opiekunom. Prowadzi szereg kampanii społecznych, szkoleń, programów profilaktycznych, w tym bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży 116 111.

www.dzieckoswiadek.pl

Strona programu realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Program ma na celu poprawę sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych, takich jak rozprawa sądowa, przesłuchanie prokuratorskie lub policyjne. Adresowany jest do sędziów, policjantów, prokuratorów, adwokatów
i innych profesjonalistów zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie, a także do przedstawicieli władz lokalnych i centralnych.

www.dzieckokrzywdzone.pl

Strona programu realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje, to portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci, adresowany głównie do profesjonalistów pracujących z dziećmi
i studentów kierunków społecznych. Zamieszczane są tutaj materiały teoretyczne, praktyczne i badawcze z różnych obszarów szeroko rozumianej tematyki krzywdzenia dzieci oraz najnowsze informacje
o inicjatywach związanych z problematyką krzywdzenia dzieci.

www.dobryrodzic.pl

Strona programu realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” powstał z myślą o rodzicach, którzy przeżywają trudne emocje, związane
z nową sytuacją, jaką jest pojawienie się w ich życiu małego dziecka. Strona zawiera wskazówki dotyczące tego, jak pokonać trudności i w pełni cieszyć się rodzicielstwem. Zamieszczone informacje skierowane są również do profesjonalistów pracujących z rodzicami oraz małymi dziećmi. Dotyczą one skutecznego pomagania rodzinom z małym dzieckiem oraz możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.

www.321internet.pl

Strona projektu realizowanego wspólnie przez Fundację Dzieci Niczyje i firmę Microsoft, która powstała z myślą o dzieciach i ich bezpieczeństwie w Internecie.

www.przedszkolaki.sieciaki.pl

strona programu realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje przeznaczonego dla młodszych dzieci.

www.sieciaki.pl

Strona projektu edukacyjnego realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje przeznaczonego dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat poświęconego tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

www.dzieckowsieci.pl
Strona projektu edukacyjnego realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje przeznaczonego dla dzieci i ich rodziców, poświęconego tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Zawiera zakładki z informacjami dla dzieci i rodziców, różnorodne materiały edukacyjne.

NIEBIESKA LINIA

www.niebieskalinia.pl

Strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mieści się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13, prowadzi Poradnię telefoniczną Warszawska „Niebieska Linia” 22 668 70 00 (dni powszednie w godzinach 14 – 22), Poradnię prawną, Poradnię emailową. Na stronie internetowej można znaleźć informacje o różnego rodzaju inicjatywach z zakresu szeroko pojętej profilaktyki przemocy.

www.niebieskalinia.info

Strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 48 a,

www.niebieskalinia.org

Strona Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Żurawiej 16/20. Stowarzyszenie oferuje bezpłatne konsultacje psychologiczne, wychowawcze, porady prawne, zajęcia grupowe, psychoterapię. Stowarzyszenie prowadzi Telefon „Niebieska Linia” 0 801 12 00 02.

HELPLINE

www.helpline.org.pl

Jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Safer Internet. Celem projektu jest pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, a także wprowadzanie zmian systemowych, które pozwolą skuteczniej chronić najmłodszych użytkowników nowych technologii. Adresaci strony to dzieci, młodzież, ich rodzice i profesjonaliści.

PROFILAKTYCZNO–ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI „PROM”

www.prom.org.pl

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM powstał w 1992 roku. Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności oświatowej w zakresie rozwijania, kształtowania i promowania aktywności dzieci i młodzieży oraz działania profilaktyczno-wychowawcze w zakresie usuwania skutków powstawania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży a także ich rodzin, oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Program informacji i konsultacji dla rodziców – POMARAŃCZOWA LINIA od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00, 0-801 14 00 68

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

www.parpa.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych).

BLIŻEJ DZIECKA

www.przemocwszkole.org.pl

Strona Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji środowisk szkolnych „Bliżej Dziecka” w Warszawie, istnieje od 1998 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wiele szkół w Polsce boryka się z problemem przemocy – Stowarzyszenie działa w kierunku wspierania ich wysiłków w zmniejszaniu skali tego problemu.

KRAJOWE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW

www.mediacje-ksm.pl

Strona Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. KSM jest organizacją zajmującą  się  propagowaniem oraz  promocją  idei   mediacji  jako sposobu  rozwiązywania  konfliktów,  działalnością edukacyjną w   zakresie   mediacji   oraz   innych   pozasądowych    metod   rozwiązywania   sporów,   a  także świadczeniem profesjonalnych usług mediacyjnych.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości, zawiera informacje przydatne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

www.ms.gov.pl/mediacje/mediacje.php

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca m. in. informacje na temat mediacji, międzynarodowych standardów i polskich aktów prawnych regulujących mediacje, szkolenie mediatorów.