Materiały dźwiękowe (mp3):

Świadectwo T.Bilickiego – rozmowa z red. R.Osińskim (07.2005 r.)

P.Jaros, Rzecznik Praw Dziecka – rozmowa z red. R.Osińskim (11.2005 r.)

E.Borowska, pracownik socjalny – rozmowa z red. R.Osińskim (07.2005 r.)

Cz.Michalczyk, psychoterapeuta – rozmowa z red. R.Osińskim (07.2005 r.)

T.Bilicki i prof. B.Śliwerski – rozmowa z red. R.Leszczyńską (Radio Łódź, 11.07.1005 r.)

T.Bilicki – rozmowa z red. J.Grudniem (Radio Łódź, 14.07.1005 r.)

Artykuły i wypowiedzi znanych osób (pdf):

Tomasz Bilicki, „Historia jednego przypadku” – „Edukacja i Dialog” 2006/1(174)

Tomasz Bilicki, „Przemoc w rodzinie” – Niedziela nr 44, 29.10.2006 r.

Rafał Osiński, „Pasek do lamusa” – „Charaktery” 2006/1

Rafał Osiński, „Nie chcę już mieszkać z tatą” – „Dziennik Łódzki” 9.11.2005 r.

***

Jan Paweł II, List do dzieci z 1994 roku (patrz szczególnie zaznaczony fragment)

Ks. prałat St. Kaniewski, wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Łódzkiej

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi