VII Szczyt w Sprawach Dzieci

wtorek, 8 listopada 2011 r.

Centrum Służby Rodzinie

Łódź, ul. Broniewskiego 1a

 

930Rejestracja uczestników

1000 – 1300 Sesja konferencyjna (aula Centrum Służby Rodzinie)

1000 Wprowadzenie

1010 Konstruowanie nowoczesnych programów profilaktycznych o charakterze liderskim.

- Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

1030 Diagnozowanie środowiska szkolnego w praktyce.

- dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

1050 Specyfika pracy profilaktycznej z uczniem niepełnosprawnym.

- Agata Kantorska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Łodzi

1110 Realna współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną.

- Krzysztof Durnaś, Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi

1130  Przerwa

1140 Oddziaływanie szkoły na uczniów nie stwarzających problemów i uczniów zdolnych.

- Sebastian Ciszewski, Brando Group

1200 Trudne sytuacje w pracy nauczyciela – między procedurami a wychowaniem.

- Joanna Gruszczyńska, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

1220 Wsparcie ucznia z rodziny migrującej zarobkowo.

- Filip Tworkowski, kurator sądowy, Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji

1240 Zajęcia dodatkowe dla uczniów – techniki dramowe w pracy wychowawczej i edukacyjnej.

- Sylwia Bartosik, Uniwersytet Łódzki

1300 Przerwa kawowa

1330 – 1600 Sesja warsztatowa (sale warsztatowe Centrum Służby Rodzinie)

Warsztaty będą rozwinięciem tematów z sesji konferencyjnej i poprowadzą je prelegenci.

1600 Zakończenie, wydanie certyfikatów.

 

Posłuchaj relacji Radia Plus

 

O VII Szczycie w Sprawach Dzieci:

Sebastian Ciszewski o pracy z uczniami zdolnymi:

Krzysztof Durnaś o pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych:

Filip Tworkowski o pracy z dziećmi z rodzin migrujących:

 

 Galeria zdjęć

 Organizatorzy VII Szczytu w Sprawach Dzieci: