Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi,

nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje,

przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil,

łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem,

gdzie biały anioł tryumf odnosi.

Janusz Korczak


 

 

Zaproszenie

na konferencję i warsztaty

 – w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

 

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, działający w strukturze Centrum Służby Rodzinie oraz Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji i warsztatach organizowanych w ramach VIII Szczytu w Sprawach Dzieci poświęconego osobie Janusza Korczaka.

Współorganizatorem Szczytu jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego w Łodzi.

 

7 – 8 grudnia 2012 r.

Łódź, ul. Broniewskiego 1a

 

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

Na konferencję oraz warsztaty prowadzone są zapisy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 5. grudnia 2012 r. włącznie (lub do wyczerpania

limitu miejsc). Zgłaszać można się drogą mailową lub telefonicznie:

aoa@csr.org.pl

   tel.: 42 682-18-88, kom. 607-161-920

Wszyscy uczestnicy konferencji oraz warsztatów otrzymają zaświadczenie.

 

Konferencja Być Korczakiem dzisiajpiątek, 7 grudnia

 

Uczestnicy: pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, kuratorzy sądowi, policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

 

Program:

 

1300 Powitanie Gości i wprowadzenie

 

1320 Korczakowska demokracja w polskiej pedagogice

- prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

1340 Jak mówić dziecku o jego prawach?

- dr Teresa Wejner-Jaworska, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

 

1400 Prawa dziecka w szkole

- dr hab. Beata Jachimczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektorka Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

 

1420 Przerwa kawowa

 

1440 Uwzględnianie praw dziecka w działaniach służb policyjnych

- podinsp. Włodzimierz Sokołowski, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi ds. ochrony Praw Człowieka

 

1500 Dziecko jako podmiot polityki społecznej

- przedstawiciel Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

1520 Dyskusja i sformułowanie postulatów do Dokumentu Końcowego Szczytu

 

1540 Wręczenie dzieciom nagród w konkursie plastycznym Ja i moja szczęśliwa rodzina

 

1600 Zakończenie i wydanie zaświadczeń.

 

 

 

 

Warsztaty w duchu korczakowskim Być i mieć sobota, 8 grudnia

Warsztaty prowadzi Brando Group.

 

Warsztaty odbywają się w trzech grupach po maksymalnie 15 osób.

 

Program:

1000 Cztery kolory emocji – radość, strach, złość, smutek; w poszukiwaniu prawdziwego kontaktu – grupa 1.

(Niezależnie od tego, co robimy, gdzie jesteśmy i z kim, odczuwamy emocje. Nie zawsze znajdujemy czas oraz motywację, aby się w nie wsłuchać i podjąć próbę ich nazwania. Rozbudzając w sobie świadomość własnych przeżyć, dajemy sobie i innym ludziom szansę na jakościową zmianę łączących nas relacji).

Uczestnicy: nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, strażnicy miejscy, wolontariusze i pracownicy NGOs.

 

1100 Mam prawa – mam obowiązki. Podejmuję decyzje – grupa 2.

(Warsztat o trudnej sztuce podejmowania decyzji, przy jednoczesnym korzystaniu ze swoich praw i respektowaniu obowiązków. Jak sprawić, aby nasza wolność nie naruszała wolności innych?).

Uczestnicy: młodzież gimnazjalna i licealna.

 

1200 Mieć marzenia – być marzycielem – grupa 3.

(Warto mieć marzenia! Nie zawsze słowa oddają nasze pragnienia. Łatwiej coś narysować, pokazać, wyciąć, wyrzeźbić. Zapraszamy na artystyczne wyrażanie marzeń!).

Uczestnicy: starsze dzieci w wieku IV-VI klasy szkoły podstawowej.

 

Dla wszystkich grup:

1400 W korczakowskim kręgu – finał w duchu korczakowskim

1500 Zakończenie i wydanie zaświadczeń.

 

Pobierz szczegółowy opis warsztatów