Kilkadziesiąt konkretnych postulatów dotyczących praw dzieci przygotowali uczestnicy Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego. Nad dokumentem końcowym pracowało 130 specjalistów w pięciu grupach.

Pierwsza z grup zajmowała się prawem dziecka do życia i ochrony zdrowia. Jednym z jej postulatów jest konieczność przywrócenia gabinetów lekarskich w szkołach. Według pracujących w grupie ekspertów należy również zwiększyć ilość programów profilaktyki zdrowotnej, wprowadzić zasadę nierozdzielania matki karmiącej od dziecka i zobligować oddziały położnicze do uzyskania statusu „Szpitala przyjaznego dziecku”. Ważne jest również prowadzenie działań edukacyjnych mówiących o początkach życia dziecka.

Druga grupa zajmowała się prawem dziecka do wychowania w rodzinie. Postuluje ona m.in. skrócenie czasu regulowania sytuacji prawnej dziecka, w przypadku którego praca z rodziną naturalną nie przyniosła rezultatów. Można to osiągnąć poprzez: szkolenia dla sędziów rodzinnych z zakresu pedagogiki i psychologii, wprowadzenie elementów pedagogiki i psychologii na studiach prawniczych, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych i zrównoważenie praw dziecka i praw rodziców. „Często dajemy rodzinie biologicznej czas na poprawę sytuacji, nie biorąc pod uwagę prawa dziecka do stabilizacji” – wyjaśnia Magdalena Lesiak,  prowadząca grupę.

Grupa zajmująca się ochroną dziecka przed przemocą uznała, że najważniejsze jest stworzenie systemu informacji o dziecku. „System odbierałby informacje od policjantów, straży miejskiej, pracowników socjalnych i nauczycieli na temat zdarzeń kryzysowych z udziałem dziecka. Dostęp do tych informacji miałyby wszystkie służby zajmujące się dziećmi. Dzięki temu można podejmować wczesne interwencje wobec rodzin, w których istnieje potencjalne zagrożenie” – precyzuje moderujący dyskusję Tomasz Bilicki.

W grupie czwartej fachowcy zajmowali się prawem dziecka do godziwych warunków socjalnych. Zaproponowali oni stałe doszkalanie pracowników służb społecznych do działań profilaktycznych zapobiegających sytuacjom kryzysowym i patologicznym.

Ostatnia z grup zajęła się prawem dziecka do rozwoju, kultury i nauki. Zdaniem jej uczestników jednym z podstawowych problemów jest ograniczony dostęp do zajęć pozaszkolnych w przypadku dzieci z gmin wiejskich. Rozwiązania powinny iść w kilku kierunkach: modyfikacji rozkładów jazdy autobusów przy udziale szkół i urzędów gmin, współorganizowaniu przez szkoły i rodziców dowozu dzieci transportem prywatnym, organizowaniu w szkole zajęć integrujących dla rodziców. „Proponujemy również akcję ‘Kultura za złotówkę’. Polegałaby ona na współpracy z placówkami kulturalnymi, dzięki której dzieci ze środowisk wiejskich mogłyby uczestniczyć w spektaklach i zajęciach za symboliczne wynagrodzenie” – mówi Krzysztof Durnaś z Centrum ‘Arrupe’ w Łodzi.

„Najważniejsze jest w tej chwili to, co się stanie z tym dokumentem w przyszłości. Będzie on skierowany do wszystkich osób i instytucji, które podejmują decyzje dotyczące dzieci. Za rok chcemy zorganizować następny Szczyt w Sprawach Dzieci i rozliczyć decydentów ze spełnienia naszych postulatów. Jeśli nie będą one spełnione, znajdziemy odpowiedź na pytanie dlaczego tak się stało i kto jest temu winien” – mówi Tomasz Bilicki, dyrektor programowy Centrum Służby Rodzinie. „Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko można zrealizować od razu. Wiele z tych rzeczy wymaga działania długofalowego, ale trzeba po prostu zacząć” – dodaje.

W Szczycie w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego wzięło udział 130 specjalistów zajmujących się wspieraniem najmłodszych: pracownicy oświaty i służb społecznych, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, sędziowie rodzinni, policjanci, strażnicy miejscy, urzędnicy, działacze i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Trzydniowa konferencja zorganizowana została przez Centrum Służby Rodzinie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Polityki Społecznej – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej (skala szkolna od 1 do 6):

1. Jak oceniasz poziom organizacyjny Szczytu? – wynik 5,4

2. Jak oceniasz poziom merytoryczny Szczytu? – wynik 5,4

3. W jakim stopniu, Twoim zdaniem, zorganizowanie Szczytu było potrzebne? – wynik 5,7

4. W jakim stopniu poleciłbyś Szczyt swoim znajomym? – wynik 5,5.

Serdecznie dziękujemy Mediom na włączenie się w propagowanie idei Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego. W szczególności podziękowania dla Telewizji Polskiej za objęcie Szczytu patronatem medialnym.

Przykłady zaangażowania Mediów:

Radio Łódź – rozmowa T.Bilickiego z red. A.Groblińską (2,6MB)

Radio Vox – rozmowy T.Bilickiego z red. Ł.Głowackim (11,2MB)

Radio Łódź – program publicystyczny red. A.Groblińskiej (33,7MB)

TV Toya – informacja z newsroomu.

Organizator:

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

Współfinansowanie:

Ministerstwo Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Patronat honorowy:

Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki

minister Paweł Jaros, Rzecznik Praw Dziecka

dr Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Miasta Łodzi

Stanisław Witaszczyk, Marszałek Województwa Łódzkiego

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi (TVP3 Łódź)

Serwis organizacji pozarządowych: www.lodzkie.ngo.pl

Materiały Szczytu – do pobrania:

PLAKAT (jpg)

PROGRAM (pdf)

UCZESTNICY(pdf)

MATERIAŁY KONFERENCYJNE (rar)

DOKUMENT KOŃCOWY (pdf) – wersja ostateczna

(obecnie dokument jest przedmiotem uzgodnień z decydentami

i lobbowania na rzecz wprowadzenia postulatów w życie).

Jeśli nie możesz otworzyć pliku w pdf: TUTAJ