Kilkadziesiąt konkretnych postulatów dotyczących praw dzieci

przygotowali uczestnicy II Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego, który odbył się w dniach od 27 do 29 listopada 2006 roku.

Nad dokumentem końcowym pracowało 130 specjalistów w pięciu grupach. Szczyt był jednym z głównych wydarzeń „Tygodnia Organizacji Pozarządowych” w Łodzi.

Wyniki ewaluacji II Szczytu – skala szkolna od 1 do 6:

Jak oceniasz program ? – 5,3

Jak oceniasz poziom merytoryczny? – 5,1

Jak oceniasz organizację? – 5,4

Na ile poleciłbyś udział w II Szczycie znajomemu? – 5,3

Materiały:

„Dokument Końcowy II Szczytu” (RTF) – tutaj

Zapis dźwiękowy wszystkich referatów – tutaj

Spot radiowy „Razem przeciw przemocy” (MP3) – tutaj

Spot telewizyjny „Razem przeciw przemocy” (XVID) – tutaj

Dźwięk na temat II Szczytu (Krzysztof Durnaś, Tomasz Bilicki; MP3) – tutaj

Wybrani liderzy II Szczytu i ich motta (MS PowerPoint) – tutaj

Komitet Honorowy:

Arcybiskup Władysław Ziółek

Metropolita Łódzki

dr Jerzy Kropiwnicki

Prezydent Miasta Łodzi

Helena Pietraszkiewicz

Wojewoda Łódzki

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

insp. Ferdynand Skiba

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

Organizatorzy:

Patronat Medialny:

Partnerzy:

PROGRAM:

27 listopada 2006 r. (poniedziałek):

- prowadzenie: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

1000 Wystąpienia członków Komitetu Honorowego

(pomiędzy wystąpieniami prezentacje
filmowe o organizacjach działających na rzecz dzieci)

1100 Pajdocentryzm – pedagogika dziecka, czy szatana?

- prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

(po każdym z referatów 5 min. czasu na
dyskusję lub pytania do prelegenta)

1130 Przerwa, poczęstunek, czas dla mediów

1200 Dzieci – obszary krzywdy i interwencje

- z-ca nacz. oddziału Grzegorz Kaleta, Straż Miejska w Łodzi

1230 „Pozytywna pedofilia” w Internecie

- Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

1300 Drugie oblicze Internetu

- Izabela Jończyk, Marek Dudek, NASK – dyżurnet.pl

1330 Przerwa, poczęstunek

1400 Warsztaty w pięciu grupach tematycznych:

1. prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia

- prowadzi: Paweł Pietrala, Towarzystwo
Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Łodzi

2. prawo dziecka do wychowania w rodzinie

- prowadzi: Magdalena Lesiak, Archidiecezjalny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi

3. prawo dziecka do ochrony przed przemocą

- prowadzi: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

4. prawo dziecka do godnych warunków socjalnych

- prowadzi: Krystyna Warczyk, Szkoła Policealna nr 12
w Łodzi (opiekunów środowiskowych)

5. prawo dziecka do rozwoju, kultury i nauki

- prowadzi: Krzysztof Durnaś, Centrum Arrupe w Łodzi

1600 Zakończenie

28 listopada 2006 r. (wtorek):

- prowadzenie: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

1000 „Gminny system przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” – prezentacja projektu

- Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

(referat ilustrowany filmami „Młodzi przeciw przemocy”)

1030 „Program Rozwoju Rodzicielstwa
Zastępczego” w Łodzi – prezentacja projektu

- Anna Szolc-Kowalska, Archidiecezjalny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi

1100 podział na grupy, przerwa

„Procedury interwencji kryzysowej wobec dzieci” – warsztaty rotacyjne dla uczestników
Szczytu:

(pomiędzy rotacjami grup przerwa, poczęstunek)

1. aspekt prawny (1130 – grupa 1., 1300 – grupa 2., 1430 – grupa 3.):

- prowadzi: kom. Włodzimierz Sokołowski, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

2. aspekt psychologiczny (1130 – grupa 3.,
1300 – grupa 1., 1430 – grupa 2):

- prowadzi: Anna Posyłek, Paweł Stasiński, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Łodzi

3. współpraca międzysektorowa (1130 – grupa
2., 1300 – grupa 3., 1430 – grupa 1):

- prowadzi: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

1600 Zakończenie.

29 listopada 2006 r. (środa):

- prowadzenie: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

(pomiędzy wystąpieniami prezentacje filmowe z wypowiedziami dzieci na temat ich praw

oraz 5 min. czasu na dyskusję lub pytania do prelegenta)

1000 Opór w edukacji

- dr Alina Wróbel, Uniwersytet Łódzki

1035 Praca z dzieckiem z ADHD

- dr Teresa Wejner, Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1110 Przerwa

1140 Współpraca szkoły z rodziną

- Krzysztof Durnaś, Centrum Arrupe w Łodzi

1215 Stosowanie metody dylematu moralnego w pracy z młodzieżą

- Wojciech Żmudziński SJ, Centrum Arrupe w Gdyni

1250 Dokument Końcowy II Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego

- Rafał Osiński, pedagog społeczny

1315 Uroczysty poczęstunek, czas dla mediów

1430 Zakończenie.