„Kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze”

W IV Szczycie w Sprawach Dzieci wzięło udział 120 specjalistów zajmujących się wspieraniem najmłodszych: pracownicy oświaty i służb społecznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, sędziowie rodzinni, policjanci, strażnicy miejscy, urzędnicy, działacze i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Dwa dni Szczytu składającego się z konferencji i warsztatów zorganizowane zostały przez Centrum Służby Rodzinie przy współpracy z Miastem Łódź.

KOMITET HONOROWY

Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki
dr Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Miasta Łodzi

Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki

Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

mł. insp. Lech Biernat, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Plakat IV Szczytu POBIERZ (.JPG)

Program IV Szczytu POBIERZ (.RTF)

DOKUMENT KOŃCOWY IV Szczytu POBIERZ (.RTF)

13 LISTOPADA 2008 R.

CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE W ŁODZI, UL.

BRONIEWSKIEGO 1A

1000 Powitanie uczestników konferencji

- ks. prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

1015 Kultura a edukacja – wprowadzenie

- prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

1045 Wręczenie nagród laureatom konkursu „Hej! Rodzina jest OK!”

Pierwszą nagrodę wręczyła Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska

1100 Sesja plenarna (po wykładzie 5 minut czasu na pytania)

„Sztuka dla dzieci i młodzieży jako forma komunikacji społecznej”

- prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

1130 Przerwa kawowa

1150 Sesja plenarna (po każdym wykładzie 5 minut czasu na pytania)

„Wpływ kultury na rozwój i kształtowanie się postaw młodego człowieka”

- prof. dr Dorota Podgórska-Jachnik, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

„Zjawiska kulturowe związane z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi”

- dr Jacek Pyżalski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

1250 Przerwa kawowa

1310 Praca w grupach nad Dokumentem Końcowym Szczytu

„Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia”

„Prawo dziecka do wychowania i rodziny”

„Prawo dziecka do ochrony przed przemocą”

„Prawo dziecka do godnych warunków socjalnych”

„Prawo dziecka do rozwoju, kultury i nauki”

1500 Prezentacja Dokumentu Końcowego Szczytu

1700 Spotkanie integracyjne z poczęstunkiem i koncertem

RESTAURACJA „CAMMINO”, UL. KARSKIEGO 5 (C.H. „MANUFAKTURA”)

14 LISTOPADA 2008 R.

CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE W ŁODZI, UL. BRONIEWSKIEGO 1A

1000 Warsztaty – część pierwsza

„Techniki teatralne a nauczanie i wychowanie”

Krzysztof Kaczmarek, Teatr „Zwierciadło” w Łodzi

„Sztuka a radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami”

- Maja Bednarek, Stowarzyszenie NEO w Łodzi

„Praca z emocjami i stresem z wykorzystaniem technik arteterapii”

- dr Maciej Jabłoński, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

„Analiza rysunku jako technika w pracy wychowawczej”

- dr Teresa Wejner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

„Muzyka jako inspiracja do przeżyć, wglądu w siebie oraz tło działań integrujących i interpersonalnych”

- Wojciech Bednarek, Stowarzyszenie NEO w Łodzi

1215 Przerwa kawowa

1245 Warsztaty – ciąg dalszy

1500 Zakończenie, wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w Szczycie i warsztatach.